image banner
Thông báo phân công nhiệm vụ cho cán bộ Công chức, Viên chức (Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 30/8/2021
Số ký hiệu văn bản Thông báo 1165 /TB-STT&TT
Ngày ban hành 26/08/2021
Ngày hiệu lực 26/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo phân công nhiệm vụ cho cán bộ Công chức, Viên chức (Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 30/8/2021
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm