image banner
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản Thông báo số 1152 /TB-STT&TT
Ngày ban hành 20/08/2021
Ngày hiệu lực 20/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm