image banner
Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 9/2021 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2021
Số ký hiệu văn bản 1429/TB-STT&TT
Ngày ban hành 01/10/2021
Ngày hiệu lực 01/10/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 9/2021 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông tin truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Bá Dương
Tài liệu đính kèm tb_kl_thang_92021637688982494344945.pdf