image banner
Họp phiên thứ nhất Hội đồng chấm giải Báo chí Nghệ An năm 2022
Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thành lập Hội đồng chấm Giải báo chí Nghệ An năm 2022, ngày 09/3, Hội đồng chấm giải Báo chí Nghệ An năm 2022 đã tổ chức phiên họp thứ nhất, bàn về một nội dung liên quan đến triển khai công tác chấm giải năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thành lập Hội đồng chấm Giải báo chí Nghệ An năm 2022, ngày 09/3, Hội đồng chấm giải Báo chí Nghệ An năm 2022 đã tổ chức phiên họp thứ nhất, bàn về một nội dung liên quan đến triển khai công tác chấm giải năm 2022.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng chấm giải đã nghe Tổ Thư ký báo cáo kết quả thẩm định các tác giả, tác phẩm tham dự Giải và cho ý kiến vào dự thảo Quy chế chấm giải báo chí Nghệ An năm 2022. Theo đó, tác phẩm tham dự giải phải đam bảo về tiêu chuẩn, là những tác phẩm báo chí có chất lượng cao phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của tỉnh, đảm bảo các yêu cầu sau:

- Bám sát và phản ánh sâu sắc các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, có định hướng tư tưởng, chính trị, đúng đắn; có tính phát hiện vấn đề mới; có tác động tích cực đến đời sống xã hội; đem lại hiệu quả xã hội thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Ưu tiên tác phẩm viết về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt, việc tốt.

- Phê phán đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực nảy sinh trong đời sống xã hội, nhằm mục đích xây dựng, có tác dụng giáo dục cao.

- Đảm bảo tính chân thực, khách quan. Không xét các tác phẩm đang chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan chức năng về vấn đề tác phẩm phản ánh.

- Tác phẩm dự giải là tác phẩm chưa tham gia các Giải báo chí khác do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.

  Căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn về tác giả và tác phẩm quy định tại Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế Giải Báo chí Nghệ An, Tổ Thư ký đã tiến hành sơ loại và tổng hợp các tác phẩm đủ điều kiện tham dự giải năm nay, gồm 138 tác phẩm. Trong đó có 35 tác phẩm báo in, 60 tác phẩm báo điện tử, 28 tác phẩm truyền hình và 15 tác phẩm phát thanh.

Các thành viên Hội đồng cũng đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng chấm giải. Theo đó, năm nay Quy chế chấm giải có sự thay đổi, các thành viên Hội đồng không được chấm tác phẩm báo chí của cơ quan mình trong cả 2 vòng Sơ khảo và Chung khảo. Đối với các nội dung khác, các thành viên Hội đồng thống nhất cao. Hội đồng chấm giải sẽ tiến hành chấm sơ khảo từ ngày 10/3 đến ngày 10/4/2023./.

 

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 386
  • Trong tuần: 3 218
  • Tất cả: 183177