image banner
Ban hành Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí giai đoạn 2021 – 2025.

Ngày 04/4, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí giai đoạn 2021 - 2025, theo Quyết định số 2119/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2021. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra chỉ tiêu cụ thể trong các năm như sau:

 

 

TT

 

Nội dung chỉ tiêu

Tạm ước tính

năm 2022

Kế hoạch 2023

Kế hoạch 2024

 

Mục tiêu 2025

 

Đơn vị đo lường

1

Giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng các sản phẩm báo chí giữa khu vực thành phố, thị các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa

68%/32%

65%/35%

62%/38%

60%/40%

Lượng phát hành báo chí in

+ số lượng IP truy cập báo chí điện tử.

2

Tỷ lệ người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tiếp cận ít nhất 1 loại hình báo chí thiết yếu

70%

80%

92%

100%

Số người dân tiếp cận ít nhất 1 loại hình báo chí thiết

yếu/tổng số dân vùng

3

Tỷ lệ tăng hằng năm số lượng tin, bài mới phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Tổ quốc, thông tin thiết yếu

5%

10%

15%

20%

Số lượng tin, bài mới phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Tổ quốc, thông tin thiết yếu năm sau cao hơn năm trước.

4

Tỷ lệ tăng hằng năm thông tin tích cực, thông tin chuyên sâu được đăng tải, lan tỏa trên báo chí, truyền thông

20%

30%

40%

50%

Thông tin tích cực, thông tin chuyên sâu được đăng tải, lan tỏa trên báo chí, truyền thông năm sau cao hơn năm trước

5

Tỷ lệ cơ quan báo chí tự chủ; Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị và thông tin thiết yếu theo quy định

39%

55%

75%

100%

Cơ quan báo chí

6

Tỷ lệ cơ quan báo chí hoàn thành việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ

50%

60%

70%

80%

Cơ quan báo chí điện tử

7

Phát triển cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực quốc gia và cơ quan truyền thông đa phương tiện của địa phương

6

8

8

10

Số lượng cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia và đa phương tiện địa phương

8

Tăng tỷ lệ mô hình báo chí điện tử thu phí nội dung so với năm 2020

5 (1,8%)

7 (2,6%)

10

(3,7%)

15 (5,6%)

5 - 10%

Cơ quan báo chí điện tử

9

Tỷ lệ tạp chí được cấp phép lại, đảm bảo hoạt động đúng tính chất chuyên sâu, chuyên ngành

40%

60%

80%

100%

Số lượng Tạp chí cấp lại giấy phép/Tổng số Tạp chí

 

Tại Kế hoạch, Bộ TTTT cũng yêu cầu tổ chức đo lường chỉ tiêu Chiến lược phát triển Báo chí. Theo đó, các đơn vị liên quan định kỳ đo lường, cung cấp số liệu chỉ tiêu Chiến lược do đơn vị mình phụ trách cho Cục Báo chí kèm theo đánh giá xu hướng, đề xuất theo nguyên tắc “động, kịp thời” “so sánh với quốc tế” theo quy định tại Quyết định số 200/QĐ-BTTTT ngày 17/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về việc quản lý thực thi chiến lược phát triển các lĩnh vực Thông tin Truyền thông được ban hành giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030.

Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở TTTT các tỉnh, đồng thời đưa ra 05 nhóm nhiệm vụ triển khai trong năm 2023 gồm: Hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Chiến lược; Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển lĩnh vực báo chí; Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển lĩnh vực báo chí trong các Bộ, Ban, Ngành và tại các địa phương; Tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm liên quan nhằm thúc đẩy phát triển báo chí Việt Nam; Giám sát việc triển khai thực hiện Chiến lược./.

Lê Thị Thắm - Sở TT&TT

 

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 204
  • Trong tuần: 2 238
  • Tất cả: 127728