image banner
Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10 -10
Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg  ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 658/KH-UBND  ngày 27/9/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Với ý nghĩa tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Anh-tin-bai

Ảnh: Toàn cảnh buổi Lễ phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh được tổ chức trong thời gian từ ngày 01-31/10/2022 với các nội dung truyền thông hưởng ứng, gồm: Tuyên truyền và phổ biến sâu rộng Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

   Thực hiện Kế hoạch của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi Lễ phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh với Chủ đề: “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”; Xây dựng phóng sự: “Nghệ An chuyển đổi số gắn với thực tiễn cuộc sống” phát tại buổi Lễ phát động và phát trên sóng NTV của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Hướng dẫn Cổng Thông tin điện tử thiết lập chuyên trang “Chuyển đổi số” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ https://dx.nghean.gov.vn/; Xây dựng Banner “Ngày Chuyển đổi số” trên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông; Có nhiều bài viết tuyên truyền hưởng ứng Ngày chuyển đổi số trên các Cổng, trang thông tin điện tử của tỉnh, của các sở, ban, ngành; Tổ chức treo băng rôn, cờ phướn một số tuyến phố chính trên địa bàn thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông đã gửi văn bản hướng dẫn các huyện, xã tổ chức tuyên truyền Ngày chuyển đổi số trên hệ thống truyền thanh theo đúng chủ trương của Chính phủ, của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có nhiều hoạt động tuyên truyền tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Nhiều cán bộ công chức hưởng ứng tích cực về Ngày chuyển đổi số qua các trang mạng, mạng xã hội, tích cực mua sắm trực tuyến hưởng ứng Tháng tiêu dùng số.

Thực hiện Kế hoạch số 658/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh, nhiều huyện, thành, thị trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch triển khai phát động. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, về Tháng tiêu dùng số trên hệ thống truyền thanh cơ sở để nhân dân hưởng ứng, tham gia. Tiêu biểu UBND huyện Yên Thành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực Ngày chuyển đổi số trên địa bàn huyện; Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, một số xã, phường, thị trấn đã phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, hướng dẫn người dân các kỹ năng sử dụng nền tảng, các kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử như đóng gói, hoàn thiện đơn vận, chụp ảnh, livestream, quảng bá sản phẩm trên môi trường số, thanh toán số...

Anh-tin-bai

Ảnh: Hình ảnh phát động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số của

UBND huyện Yên Thành

Trong khối doanh nghiệp, cũng có nhiều hoạt động hưởng ứng tích cực: Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và các hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã có các chương trình khuyến mãi nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp; trên các trang thông tin điện tử của doanh nghiệp đều có khẩu hiệu, bài viết hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Một số cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn trên địa bàn có các khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, hưởng ứng chương trình “Tháng 10- tháng tiêu dùng số”.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia sẽ là hoạt động thường niên để đánh giá kết quả chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương trong năm và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Ngày Chuyển đổi số quốc gia không chỉ mang ý nghĩa chào mừng, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đã tham gia vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn là dấu mốc để đánh giá hoạt động chuyển đổi số hằng năm./.

Bùi Thị Hoa - Sở TT&TT

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 245
  • Trong tuần: 2 979
  • Tất cả: 158954