image banner
Khai thác các Tiểu phẩm audio spot tuyên truyền, truyền thông về Đề án tổng thể và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp sản xuất tiểu phẩm file âm thanh bằng tiếng Việt và biên tập, biên dịch ra 5 tiếng dân tộc thiểu số (Mông, Thái, Ê Đê, Gia Rai, Khmer) với nội dung tuyên truyền, truyền thông, vận động nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Đề án tổng thể và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; định hướng, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu đến vùng đồng bào DTTS &MN nói riêng và cả nước nói chung khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc.

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 738/STT&TT-TTBCXB ngày 14/4/2023 đề nghị các phòng Văn hóa thông tin; Trung tâm VHTT và Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã khai thác và truy cập đường link các Audio spot để sử dụng tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở.

Đường link truy cập và khai thác tiểu phẩm:

https://drive.google.com/drive/folders/1JhQDLVurOQSmiRjIrCubauhfxCnWD4Qv?usp=sharing

Diệu Thu - Sở TT&TT

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 278
  • Trong tuần: 3 367
  • Tất cả: 185772