image banner
Hệ thống giao ban điện tử

1. Tên dự án: Hệ thống giao ban điện tử

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần công nghệ Tâm Hợp Nhất (Unitech)

4. Mục tiêu chính của dự án: Thay thế cách thức tổ chức họp giao ban tập trung một chỗ theo truyền thống. Tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí đi lại do nhu cầu công tác của các cơ quan liên quan, nhất là các đơn vị tuyến UBND huyện, thị, thành thông qua tổ chức họp giao ban giữa UBND tỉnh với các UBND huyện, thị, thành với sự hỗ trợ của hệ thống mạng và các thiết bị đa phương tiện.

5. Quy mô, công suất:

- Đầu tư về hệ thống thiết bị giao ban điện tử đa phương tiện.

- Đầu tư thuê thiết bị và đường truyền phục vụ thử nghiệm.

- Đầu tư đào tạo, triển khai và chuyển giao kỹ thuật.

- Đào tạo sử dụng thiết bị đầu cuối và tham gia giao ban điện tử cho cán bộ tham gia.

6. Địa điểm dự án: Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An.

7. Diện tích sử dụng đất: Không.

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự quản lý.

9. Các mốc thời gian về dự án:

- Ngày phê duyệt quyết định đầu tư: 09/06/2008.

- Thời gian thực hiện dự án:

+ Thời gian bắt đầu: 12/01/2009.

+ Thời gian kết thúc: 25/04/2010.

10. Tổng mức đầu tư: 4.510.000.000 VNĐ (Bốn tỷ, năm trăm mười triệu đồng)

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

12. Mô tả tóm tắt dự án:

Đầu tư thiết bị điều khiển trung tâm Polycom MGC+50 ReadiConvene IP Base Pack 24 Port, Fully TX/CP @ 768k kết nối đến 10 điểm cầu trong tỉnh gồm:

TT

Nội dung

Đơn vị

Số lượng

Địa điểm giao, nhận và lắp đặt thiết bị

1

Thiết bị điều khiển trung tâm MCU

Cái

1

Trung tâm CNTT&TT tỉnh Nghệ An

Thiết bị đầu cuối hệ thống giao ban điện tử

Cái

1

Máy tính xách tay

Cái

1

TV plasma Samsung 50 inches

Cái

2

2

Thiết bị đầu cuối hệ thống giao ban điện tử

Cái

1

Văn phòng UBND tỉnh

TV plasma Samsung 50 inches

Cái

1

3

Thiết bị đầu cuối hệ thống giao ban điện tử

Cái

1

UBND huyện Nghi Lộc

TV plasma Samsung 50 inches

Cái

1

4

Thiết bị đầu cuối hệ thống giao ban điện tử

Cái

1

UBND huyện Thanh Chương

TV plasma Samsung 50 inches

Cái

1

5

Thiết bị đầu cuối hệ thống giao ban điện tử

Cái

1

UBND huyện Quỳnh Lưu

TV plasma Samsung 50 inches

Cái

1

6

Thiết bị đầu cuối hệ thống giao ban điện tử

Cái

1

UBND huyện Yên Thành

TV plasma Samsung 50 inches

Cái

1

7

Thiết bị đầu cuối hệ thống giao ban điện tử

Cái

1

UBND huyện Anh Sơn

TV plasma Samsung 50 inches

Cái

1

8

Thiết bị đầu cuối hệ thống giao ban điện tử

Cái

1

UBND huyện Kỳ Sơn

TV plasma Samsung 50 inches

Cái

1

9

Thiết bị đầu cuối hệ thống giao ban điện tử

Cái

1

UBND huyện Quỳ Châu

TV plasma Samsung 50 inches

Cái

1

10

Thiết bị đầu cuối hệ thống giao ban điện tử

Cái

1

UBND huyện Thái Hòa

TV plasma Samsung 50 inches

Cái

1

- Đầu tư hệ thống đường truyền: Sử dụng hệ thống đường truyền cáp quang do Cục bưu điện Trung ương lắp đặt. Trước mắt trong giai đoạn thử nghiệm sử dụng đường truyền dịch vụ Mega Fiber của Viễn thông Nghệ An. Tại Trung tâm điều khiển hệ thống có đường truyền 14Mpbs, tại các điểm đầu cuối lắp đặt đường truyền 8Mpbs.

- Đầu tư cho đào tạo, triển khai và chuyển giao kỹ thuật hệ thống: Quản trị hệ thống mạng, quản trị hệ thống giao ban điện tử và hướng dẫn sử dụng (người tham gia họp giao ban).

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 237
  • Trong tuần: 2 971
  • Tất cả: 158946