image banner
Hệ thống cổng thông tin điện tử

1. Tên dự án: Hệ thống cổng thông tin điện tử

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần công nghệ Tâm Hợp Nhất (Unitech)

4. Mục tiêu chính của dự án:

Thiết lập cổng thông tin điên tử nhằm đạt được mục tiêu:

- Cung cấp thông tin và các dịch vụ công cho người dân (G2C);

- Cung cấp thông tin và các dịch vụ cho doanh nghiệp (G2B);

- Cung cấp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước (G2G);

- Làm đầu mối duy nhất (điểm truy cập “một cửa”) của tỉnh về thông tin, dịch vụ của cơ quan nhà nước;

- Thống nhất các nội dung thông tin và dịch vụ thông tin trên cổng, bảo đảm cổng đóng vai trò tích hợp và trao đổi thông tin giữa các hệ thống thông tin điện tử.

5. Quy mô, công suất:

- Đầu tư hệ thống 06 máy chủ phục vụ vận hành hệ thống cổng và các dịch vụ công

- Đầu tư các phần mềm hệ thống:

+ Mua bản quyền phần mềm WebSphere Portal Server Enable 6.0;

+ Xây dựng phần mềm lõi; Thiết kế giao diện;

+ Xây dựng các phần mềm ứng dụng để tích hợp các dịch vụ công lên Cổng, Các dịch vụ công gồm: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An ninh trật tự; Thẩm định hồ sơ Phòng cháy chữa cháy; Cấp giấy phép xây dựng; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép đăng ký kinh doanh.

- Đầu tư cho đào tạo, triển khai và chuyển giao kỹ thuật hệ thống trang thiết bị phần cứng và phần mềm ứng dụng liên quan của dự án.

- Đầu tư cho vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống.

6. Địa điểm dự án: Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An

7. Diện tích sử dụng đất: Không

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự quản lý.

9. Các mốc thời gian về dự án:

- Ngày phê duyệt quyết định đầu tư: 09/06/2008.

- Thời gian thực hiện dự án:

+ Thời gian bắt đầu: 12/01/2009

+ Thời gian kết thúc: 02/09/2010

10. Tổng mức đầu tư: 3.250.000.000 VNĐ (Ba tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng).

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

12. Mô tả tóm tắt dự án:

a) Công nghệ phần mềm lõi sử dụng cho Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An là công nghệ IBM WebSphere Portal Server Enable 6.0

b) Cơ sở dữ liệu: DB2

c) Ngôn ngữ lập trình: Java

d) Kiến trúc vật lý: Hệ thống được chia thành các vùng khác nhau:

- Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An được đặt tại nhà cung cấp dịch vụ hosting (ISP).

- Tại mỗi đơn vị Sở Ban Ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã tham gia hệ thống, môi trường vận hành hệ thống ứng dụng là mạng LAN của đơn vị.

- Các tổ chức, các nhân truy cập đến Cổng thông tin điện tử thông qua hệ thống mạng Internet.

e) Kiến trúc hệ thống phần mềm: Hệ thống bao gồm các module

- Cổng thông tin điện tử: là điểm giao tiếp với các công dân, tổ chức. Công dân, tổ chức có thể khai thác thông tin và sử dụng các dịch vụ thông tin. Thông tin dạng tin bài được trình diễn qua các phân hệ hiển thị của CMS. Các dịch vụ như Văn bản quy phạm pháp luật, Thư điện tử, Dịch vụ công đăng ký kinh doanh, dịch vụ công cấp phép xây dựng, dịch vụ công đăng ký quyền sử dụng đất, dịch vụ công cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự và dịch vụ thẩm định hồ sơ Phòng cháy chữa cháy.

- Hệ quản trị nội dung: hệ thống quản trị nội giúp cho việc cập nhật thông tin trực tiếp từ các Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị. Thông tin sẽ được hiển thị thông qua portlets hoặc được cung cấp cho các hệ thống khác thông qua JMS, web service, RSS.

Bao gồm các nhóm chức năng:

+ Tạo cây chuyên mục

+ Tạo cấu trúc bản tin

+ Nhập mới – biên tập – phê duyệt văn bản, thông tin.

+ Phân quyền truy cập cho từng tài liệu trong hệ thống.

+ Phân loại tài liệu, đánh chỉ mục tìm kiếm.

+ Gửi, nhận thông tin cho các hệ thống khác thông qua JMS, Web service.

+ Quản lý tài liệu theo các định dạng phổ biến: HTML, PDF, DOC, RFT, JPG, GIF.

- Các chức năng quản lý dịch vụ thông tin và tiện ích: nhằm quản lý một cách đơn giản nhất các thông tin gồm văn bản pháp quy; các liên kết website, các logo quảng cáo,…

- Quản trị hỏi đáp: là ứng dụng quản lý các thông tin hỏi đáp. Thông qua giao diện của ứng dụng, công dân, tổ chức thực hiện việc cập nhật nội dung vấn đề cần hỏi. Câu hỏi sẽ được bộ phận tiếp nhận câu hỏi chuyển đến các đơn vị liên quan để trả lời. Sau khi nhận mail thông báo có câu hỏi, đơn vị thực hiện trả lời sẽ cập nhật nội dung trả lời trên giao diện của ứng dụng.

Các chức năng của ứng dụng hỏi đáp bao gồm:

+ Quản lý thông tin người hỏi

+ Quản lý thông tin câu hỏi

+ Quản lý thông tin trả lời

+ Gửi mail thông báo

- Hệ thống tác nghiệp: là các hệ thống phần mềm dịch vụ công được chọn lựa để tích hợp lên Cổng thông tin điện tử. Các dịch vụ công bao gồm: Đăng ký cấp phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đăng ký cấp phép xây dựng tại Sở Xây dựng; Đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường; Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự; Thẩm định hồ sơ Phòng cháy chữa cháy tại Công an tỉnh. Các hệ thống này không nằm trong phạm vi phát triển của dự án. (Dự án này chỉ đầu tư xây dựng các ứng dụng tích hợp)

f) Phương án kế thừa và tích hợp hệ thống:

Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An được xây dựng trên phương án kế thừa dữ liệu từ hệ thống website hiện tại của Tỉnh. Cụ thể là việc kế thừa dữ liệu từ các chuyên mục tin sang các nhóm thông tin, từ các trang tin đơn vị trực thuộc sang các sub page (trang phụ) của các đơn vị trên Cổng

h) Phương án bảo mật

- Giải pháp bảo mật mức hệ thống: Đối với hệ thống website thực hiện việc hosting với giải pháp thuê chỗ trên máy chủ của ISP thì giải pháp bảo mật mức hệ thống như bảo vệ hệ thống mạng sẽ được thừa hưởng từ giải pháp bảo mật của ISP.

- Giải pháp bảo mật mức ứng dụng: Hệ thống được xây dựng trên cơ sở các cơ chế bảo mật sau: Cơ chế kiểm soát truy cập; Cơ chế tương tác an toàn với các tầng nền hệ thống; Cơ chế tránh bị nhiễm độc thông tin (Information Poisoning); Cơ chế phản ứng công từ chối dịch vụ (DoS Attack); Cơ chế tránh tấn công tràn bộ đệm; Cơ chế tránh tấn công dò mật mã; Cơ chế event log.

i) Chuẩn dữ liệu trao đổi: Thông tin trao đổi với hệ thống các dịch vụ công dành cho các nhà phát triển phần mềm thứ ba sử dụng SOAP format, các dịch vụ công tích hợp lên Cổng gồm:

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.

- Thẩm định hồ sơ Phòng cháy chữa cháy.

- Cấp giấy phép xây dựng.

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Cấp phép đăng ký kinh doanh.

1. Tên dự án: Hệ thống thư điện tử

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần công nghệ Tâm Hợp Nhất (Unitech)

4. Mục tiêu chính của dự án:

Thiết lập cổng thông tin điên tử nhằm đạt được mục tiêu:

- Cung cấp thông tin và các dịch vụ công cho người dân (G2C);

- Cung cấp thông tin và các dịch vụ cho doanh nghiệp (G2B);

- Cung cấp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước (G2G);

- Làm đầu mối duy nhất (điểm truy cập “một cửa”) của tỉnh về thông tin, dịch vụ của cơ quan nhà nước;

- Thống nhất các nội dung thông tin và dịch vụ thông tin trên cổng, bảo đảm cổng đóng vai trò tích hợp và trao đổi thông tin giữa các hệ thống thông tin điện tử.

5. Quy mô, công suất:

- Đầu tư hệ thống 06 máy chủ phục vụ vận hành hệ thống cổng và các dịch vụ công

- Đầu tư các phần mềm hệ thống:

+ Mua bản quyền phần mềm WebSphere Portal Server Enable 6.0;

+ Xây dựng phần mềm lõi; Thiết kế giao diện;

+ Xây dựng các phần mềm ứng dụng để tích hợp các dịch vụ công lên Cổng, Các dịch vụ công gồm: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An ninh trật tự; Thẩm định hồ sơ Phòng cháy chữa cháy; Cấp giấy phép xây dựng; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép đăng ký kinh doanh.

- Đầu tư cho đào tạo, triển khai và chuyển giao kỹ thuật hệ thống trang thiết bị phần cứng và phần mềm ứng dụng liên quan của dự án.

- Đầu tư cho vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống.

6. Địa điểm dự án: Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An

7. Diện tích sử dụng đất: Không

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự quản lý.

9. Các mốc thời gian về dự án:

- Ngày phê duyệt quyết định đầu tư: 09/06/2008.

- Thời gian thực hiện dự án:

+ Thời gian bắt đầu: 12/01/2009

+ Thời gian kết thúc: 02/09/2010

10. Tổng mức đầu tư: 3.250.000.000 VNĐ (Ba tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng).

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

12. Mô tả tóm tắt dự án:

a) Công nghệ phần mềm lõi sử dụng cho Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An là công nghệ IBM WebSphere Portal Server Enable 6.0

b) Cơ sở dữ liệu: DB2

c) Ngôn ngữ lập trình: Java

d) Kiến trúc vật lý: Hệ thống được chia thành các vùng khác nhau:

- Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An được đặt tại nhà cung cấp dịch vụ hosting (ISP).

- Tại mỗi đơn vị Sở Ban Ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã tham gia hệ thống, môi trường vận hành hệ thống ứng dụng là mạng LAN của đơn vị.

- Các tổ chức, các nhân truy cập đến Cổng thông tin điện tử thông qua hệ thống mạng Internet.

e) Kiến trúc hệ thống phần mềm: Hệ thống bao gồm các module

- Cổng thông tin điện tử: là điểm giao tiếp với các công dân, tổ chức. Công dân, tổ chức có thể khai thác thông tin và sử dụng các dịch vụ thông tin. Thông tin dạng tin bài được trình diễn qua các phân hệ hiển thị của CMS. Các dịch vụ như Văn bản quy phạm pháp luật, Thư điện tử, Dịch vụ công đăng ký kinh doanh, dịch vụ công cấp phép xây dựng, dịch vụ công đăng ký quyền sử dụng đất, dịch vụ công cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự và dịch vụ thẩm định hồ sơ Phòng cháy chữa cháy.

- Hệ quản trị nội dung: hệ thống quản trị nội giúp cho việc cập nhật thông tin trực tiếp từ các Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị. Thông tin sẽ được hiển thị thông qua portlets hoặc được cung cấp cho các hệ thống khác thông qua JMS, web service, RSS.

Bao gồm các nhóm chức năng:

+ Tạo cây chuyên mục

+ Tạo cấu trúc bản tin

+ Nhập mới – biên tập – phê duyệt văn bản, thông tin.

+ Phân quyền truy cập cho từng tài liệu trong hệ thống.

+ Phân loại tài liệu, đánh chỉ mục tìm kiếm.

+ Gửi, nhận thông tin cho các hệ thống khác thông qua JMS, Web service.

+ Quản lý tài liệu theo các định dạng phổ biến: HTML, PDF, DOC, RFT, JPG, GIF.

- Các chức năng quản lý dịch vụ thông tin và tiện ích: nhằm quản lý một cách đơn giản nhất các thông tin gồm văn bản pháp quy; các liên kết website, các logo quảng cáo,…

- Quản trị hỏi đáp: là ứng dụng quản lý các thông tin hỏi đáp. Thông qua giao diện của ứng dụng, công dân, tổ chức thực hiện việc cập nhật nội dung vấn đề cần hỏi. Câu hỏi sẽ được bộ phận tiếp nhận câu hỏi chuyển đến các đơn vị liên quan để trả lời. Sau khi nhận mail thông báo có câu hỏi, đơn vị thực hiện trả lời sẽ cập nhật nội dung trả lời trên giao diện của ứng dụng.

Các chức năng của ứng dụng hỏi đáp bao gồm:

+ Quản lý thông tin người hỏi

+ Quản lý thông tin câu hỏi

+ Quản lý thông tin trả lời

+ Gửi mail thông báo

- Hệ thống tác nghiệp: là các hệ thống phần mềm dịch vụ công được chọn lựa để tích hợp lên Cổng thông tin điện tử. Các dịch vụ công bao gồm: Đăng ký cấp phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đăng ký cấp phép xây dựng tại Sở Xây dựng; Đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường; Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự; Thẩm định hồ sơ Phòng cháy chữa cháy tại Công an tỉnh. Các hệ thống này không nằm trong phạm vi phát triển của dự án. (Dự án này chỉ đầu tư xây dựng các ứng dụng tích hợp)

f) Phương án kế thừa và tích hợp hệ thống:

Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An được xây dựng trên phương án kế thừa dữ liệu từ hệ thống website hiện tại của Tỉnh. Cụ thể là việc kế thừa dữ liệu từ các chuyên mục tin sang các nhóm thông tin, từ các trang tin đơn vị trực thuộc sang các sub page (trang phụ) của các đơn vị trên Cổng

h) Phương án bảo mật

- Giải pháp bảo mật mức hệ thống: Đối với hệ thống website thực hiện việc hosting với giải pháp thuê chỗ trên máy chủ của ISP thì giải pháp bảo mật mức hệ thống như bảo vệ hệ thống mạng sẽ được thừa hưởng từ giải pháp bảo mật của ISP.

- Giải pháp bảo mật mức ứng dụng: Hệ thống được xây dựng trên cơ sở các cơ chế bảo mật sau: Cơ chế kiểm soát truy cập; Cơ chế tương tác an toàn với các tầng nền hệ thống; Cơ chế tránh bị nhiễm độc thông tin (Information Poisoning); Cơ chế phản ứng công từ chối dịch vụ (DoS Attack); Cơ chế tránh tấn công tràn bộ đệm; Cơ chế tránh tấn công dò mật mã; Cơ chế event log.

i) Chuẩn dữ liệu trao đổi: Thông tin trao đổi với hệ thống các dịch vụ công dành cho các nhà phát triển phần mềm thứ ba sử dụng SOAP format, các dịch vụ công tích hợp lên Cổng gồm:

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.

- Thẩm định hồ sơ Phòng cháy chữa cháy.

- Cấp giấy phép xây dựng.

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Cấp phép đăng ký kinh doanh.

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 236
  • Trong tuần: 2 970
  • Tất cả: 158945