image banner
Pháp luật quy định như thế nào về chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 4, Luật tiếp cận thông tin, chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin được pháp luật quy định như sau:

- Công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Luật tiếp cận thông tin.

- Trường hợp chủ thể mất năng lực hành vi dân sự thì hực hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người đại diện theo pháp luật; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người giám hộ.

- Người dưới 18 tuổi yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp luật về trẻ em và luật khác có quy định khác.

 
12345678910...
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 299
  • Trong tuần: 3 388
  • Tất cả: 185793