image banner
Những thông tin nào công dân được tiếp cận khi có sự đồng ý của chủ sở hữu thông tin hoặc người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 7, Luật Tiếp cận thông tin về thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện, bao gồm:

1. Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý.

2. Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý.

3. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người đứng đầu cơ quan nhà nước quyết định việc cung cấp thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan mà không cần có sự đồng ý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7, Luật Tiếp cận thông tin.

 
12345678910...
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 280
  • Trong tuần: 3 369
  • Tất cả: 185774