image banner
Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2021 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2021
Số ký hiệu văn bản Thang 5
Ngày ban hành 02/06/2021
Ngày hiệu lực 02/06/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2021 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2021
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm