image banner
Thông báo triệu tập thi sinh tham dự xét tuyển
Số ký hiệu văn bản 574/TB-STT&TT
Ngày ban hành 01/06/2021
Ngày hiệu lực 01/06/2021
Trích yếu nội dung Thông báo triệu tập thi sinh tham dự xét tuyển
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm