image banner
Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý Đài Truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT
Đài Truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (CNTT-VT) đang trở thành xu hướng chủ yếu trong đầu tư, xây dựng ở cấp xã. Để quản lý đối với các đài này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có một số văn bản cá biệt hướng dẫn về Đài Truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT, tuy nhiên, ngày 24/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông mới chính thức ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT.

Đài Truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (CNTT-VT) đang trở thành xu hướng chủ yếu trong đầu tư, xây dựng ở cấp xã. Để quản lý đối với các đài này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có một số văn bản cá biệt hướng dẫn về Đài Truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT, tuy nhiên, ngày 24/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông mới chính thức ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT.

Phạm vi quy định quản lý của Thông tư này bao gồm: Danh mục thành phần cơ bản và yêu cầu kỹ thuật; mô hình kết nối và yêu cầu chia sẻ dữ liệu; an toàn thông tin; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT. Thông tư này không điều chỉnh hoạt động đối với Đài truyền thanh có dây và Đài truyền thanh không dây FM.

Theo Thông tư giải thích, Đài Truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT là đài truyền thanh cấp xã sử dụng phương thức truyền đưa tín hiệu âm thanh, dữ liệu trên hạ tầng viễn thông, internet; là một phần của của hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là hệ thống thông tin được triển khai ở xã, phường, thị trấn và quản lý tập trung ở cấp tỉnh, gồm hai thành phần: Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT. Thông tin nguồn là bản tin dưới dạng dữ liệu số do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh, huyện cung cấp và được quản lý, lưu trữ trên hệ thống thông tin nguồn.

Hội thảo giới thiệu giải pháp Truyền thanh xã ứng dụng CNTT-VT tại Nghệ An

Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT có các thành phần cấu thành cơ bản bao gồm:

- Cụm thu phát thanh (có khả năng kết nối Internet và thu được nội dung phát của đài phát thanh, truyền thanh 3 cấp Trung ương, tỉnh, huyện).

- Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh (máy tính, đầu đọc CD/DVD, cổng kết nối Internet và các thiết bị liên quan đi kèm).

- Thiết bị tích hợp tự động (kết nối Internet, kết nối với đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, tự động bật/tắt đài có dây/không dây FM, có chức năng chuyển đổi âm thanh tương tự (analog) sang dạng số (digital) và ngược lại. Đây là thiết bị sử dụng trong trường hợp cần kết nối đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT với đài truyền thanh có dây hoặc không dân FM đang hoạt động.

- Micro

- Loa và các thiết bị vật tư phụ kiện khác.

Đài không có cột ăng-ten do sử dụng sóng viễn thông, internet để truyền dữ liệu âm thanh.

Điểm khác biệt lớn giữa hệ thống truyền thanh truyền thống và truyền thanh ứng dụng CNTT-VT là phần mềm, gồm Phần mềm hệ thống phục vụ hoạt động của cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT và Phần mềm truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trog đó:

- Phần mềm hệ thống phục vụ quản lý của cụm thu phát thanh phải có các tiêu chí kỹ thuật (với các yêu cầu mức độ đáp ứng) gồm: chức năng xác thực, chức năng kiểm soát truy cập, chức năng nhật ký hệ thống, chức năng bảo mật thông tin liên lạc, khả năng xử lý sự cố, cập nhật,…

- Phần mềm truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của tỉnh, thành phố phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật gồm: quản lý tài khoản, phát thanh (tiếp âm 3 cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã; Phát thanh trực tiếp từ micro, chuyển văn bản sang giọng nói), quản lý cụm loa, quản lý chương trình phát thanh, báo cáo thống kê.

Trong Mô hình kết nối của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT:

(1), (2): Hệ thống thông tin nguồn Trung ương, cấp tỉnh gửi bản tin đến đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT (gồm loại bản tin, mức độ ưu tiên, dữ liệu báo cáo).

(3), (4) Dữ liệu báo cáo của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT gửi đến hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, Trung ương (gồm dữ liệu về bản tin đã phát, dữ liệu về lịch phát thanh, dữ liệu về thiết bị kỹ thuật của đài, dữ liệu về nhân sự quản lý, vận hành,…).

(5) Dữ liệu báo cáo của hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh gửi đến hệ thống thông tin nguồn Trung ương.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 442 đài/460 xã, phường, thị trấn, trong đó có 100 đài truyền thanh có dây, 339 đài truyền thanh không dây và 03 đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT (xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên đã hoạt động ổn định; 02 đài ở xã Tri Lễ và Cắm Muộn huyện Quế Phong mới lắp đặt chưa bàn giao). Mặc dù đã có khá đầy đủ các văn bản pháp lý về hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, nhưng việc đầu tư đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT tại Nghệ An còn gặp nhiều thách thức, trong đó, ngoài yếu tố kỹ thuật còn có những yếu tố khác liên quan đến quyết định đầu tư như chuyển biến về nhận thức của người đứng đầu, việc lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp, nguồn lực đầu tư ban đầu, vận hành, duy trì,… Với xu thế hiện nay, việc chuyển đổi công nghệ cho đài truyền thanh cấp xã không còn là câu hỏi làm hay không mà là khi nào làm.

BCVT


THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 134
  • Trong tuần: 1 522
  • Tất cả: 44667