image banner
Thông tư mới về cấp phép sử dụng tần số vô tuyền điện
Ngày 13/08/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

         Thông tư này không áp dụng đối với 3 trường hợp là: (1)Việc sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và các trường hợp được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện quy định tại Điều 27 của Luật Tần số vô tuyến điện; (2). Việc cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện của đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không; (3). Việc cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho đài trái đất của Cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao và phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ cho đoàn.

          Điểm đáng chú ý, Thông tư 04/2021/TT-BTTTT đã quy định 03 điểm mới về cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện như sau:

          Thứ nhất, Thông tư 04/2021/TT-BTTTT Bổ sung đối với trường hợp cấp giấy phép thông qua phương thức đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá, thi tuyển.

          Thứ 2, quy định chi tiết thời hạn tối đa của giấy phép được cấp lần đầu, cụ thể thời hạn của giấy phép được cấp theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nhưng không vượt quá thời hạn tối đa, cụ thể là: Đối với giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện là 10 năm. Đối với giấy phép sử dụng băng tần là 15 năm. Đối với giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh là 20 năm.

          Tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá thời hạn tối đa quy định cho từng loại giấy phép tương ứng. Trường hợp giấy phép được cấp lần đầu bằng thời hạn tối đa quy định cho loại giấy phép tương ứng thì được xem xét gia hạn tối đa là 01 năm.

          Thứ ba, Thông tư sửa đổi thời gian báo cáo định kỳ cho Cục Tần số vô tuyến điện, cụ thể, khoản 3 Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-BTTTT quy định tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép sử dụng băng tần có trách nhiệm báo cáo định kỳ cho Cục Tần số vô tuyến điện Danh mục thiết bị phát sóng vô tuyến điện sử dụng trong mạng thông tin vô tuyến điện (theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư 04/2021) trước ngày 31 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Cục Tần số vô tuyến điện (hiện hành quy định trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10 hàng năm).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện; Bãi bỏ Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, khoản 7 Điều 21 của Quyết định số 18/2008/QĐ-BTTTT ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư.

Các giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng theo thời hạn được ghi trên giấy phép.

    Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giao nhận giấy phép đực quy định như sau: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện nộp hồ sơ và nhận giấy phép tại một trong các cơ quan sau: Cục Tần số vô tuyến điện; Các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện; Các cơ quan phối hợp khác do Cục Tần số vô tuyến điện ủy quyền. Danh sách các cơ quan phối hợp được thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện.

          Kèm theo Thông tư 04/2021/TT-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng ban hành hệ thống các văn bản biểu mẫu thuộc bộ thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện dụng thống nhất trên cả nước./.

Quỳnh Như – Sở TT&TT

 

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 213
  • Trong tuần: 1 168
  • Tất cả: 39773