image banner
Tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
Ngày 11/6/2020,Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 814/STTTT-TTBCXB để hướngdẫn việc tuyên truyền chínhsách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy  trên hệ thống thông tin cơ sở.

Ngày 11/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 814/STTTT-TTBCXB để hướng dẫn việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên hệ thống thông tin cơ sở.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông các huyện, thành, thị, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành, thị hướng dẫn Đài Truyền thanh cấp xã thực hiện việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên hệ thống thông tin cơ sở với các nội dung cụ thể:

- Tuyên truyền Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy; có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật hòng cháy, chữa cháy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Tuyên truyền kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra nhất là tại khu dân cư, chung cư. Tổ chức tốt lực lượng, phương tiện thường trực để xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ, sự cố tai nạn, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng nhất là thiệt hại về người.

- Thông tin, phản ánh việc tham gia ký kết thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân xem đây là trách nhiệm và việc làm thường xuyên.

- Tuyên truyền về các biện pháp quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất cháy; khuyến cáo, hướng dẫn cơ sở, người dân các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện, gas, thắp hương thờ cúng và các biện pháp thoát nạn, cứu người, cứu tài sản khi có tình huống cháy, nổ xảy ra; khuyến cáo các biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại khu dân cư, chung cư, nhà nhiều tầng, chợ và trungtâm thương mại, đồng thời phê phán đối với các trường hợp vi phạm; kịp thời phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến của người dân trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và hoạt động của cán bộ, chiến sỹ trong công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Nguyễn Thu Mây – Sở TT&TT

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 185
  • Trong tuần: 1 371
  • Tất cả: 53838