image banner
Quy định mới về tem bưu chính
Ngày 29/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 25/2021/TT-BTTTT quy định về tem bưu chính. Thông tư này quy định về Đề tài tem bưu chính; thiết kế, in và phát hành tem bưu chính; cung ứng, kinh doanh, sưu tập, triển lãm tem bưu chính và các hoạt động liên quan khác.

          Thông tư số 25/2021/TT-BTTTT thay thế cho các quy định về tem bưu chính đã được quy định tại 03 văn bản trước đây gồm: 1. Thông tư số 25/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam; 2. Thông tư số 23/2012/TT-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính; 3.Thông tư số 10/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm.

          Một số nội dung đáng chú ý của Thông tư số 25/2021/TT-BTTTT gồm:

            1. Về đề tài tem bưu chính: Đề tài tem bưu chính là chủ đề về sự kiện, nhân vật hoặc chủ đề về các lĩnh vực khác nhau được lựa chọn phát hành tem bưu chính. Bao gồm: Đề tài tem bưu chính kỷ niệm sự kiện; Đề tài tem bưu chính kỷ niệm nhân vật; Đề tài tem bưu chính chuyên đề và Đề tài tem bưu chính phổ thông.

          Đối với mỗi đề tài có thời gian phát hành được quy định là: Đối với tem bưu chính kỷ niệm sự kiện, thời gian phát hành lần đầu là tròn 50 năm diễn ra sự kiện và có bội số của 50 năm đối với các lần phát hành tiếp theo. Đối với tem bưu chính kỷ niệm nhân vật, thời gian phát hành lần đầu là tròn 100 năm sinh hoặc năm mất của nhân vật và có bội số của 50 năm đối với các lần phát hành tiếp theo. Đối với tem bưu chính chuyên đề, tem bưu chính phổ Thông và tem bưu chính kỷ niệm trong trường hợp đặc biệt do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định.

            Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là đơn vị thực hiện xây dựng Chương trình đề tài tem bưu chính tổng thể hoặc cho một đề tài trong mỗi giai đoạn 5 năm và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông 24 tháng trước mỗi giai đoạn thực hiện.

          Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chương trình đề tài tem bưu chính hàng năm trên cơ sở đề xuất đề tài tem bưu chính của các tổ chức, cá nhân liên quan.

            2. Hoạt động thiết kế, in và phát hành tem bưu chính:

            Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức thiết kế mẫu tem bưu chính theo Chương trình đề tài tem bưu chính hàng năm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và phê duyệt mẫu thiết kế chính thức đề in trên cơ sở hồ sơ do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trình theo trình tự thủ tục được quy định tại Thông tư số 25/2021/TT-BTTTT.

          Tổng công ty Bưu điện Việt Nam quyết định đơn vị thực hiện việc in, phương pháp in, số lượng tem in bảo đảm tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật và quy định của pháp luật về in và bảo mật; bảo đảm cung ứng tem bưu chính phục vụ thanh toán trước giá cước dịch vụ bưu chính và nhu cầu tem sưu tập. Tối thiểu 15 ngày trước ngày phát hành bộ tem bưu chính, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông số lượng tem in và trình mẫu tem bưu chính đã in để thẩm định. Trường hợp mẫu tem bưu chính đã in không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có trách nhiệm giải trình và đề xuất phương án xử lý.

          3. Hoạt động cung ứng, kinh doanh, sưu tập, triển lãm tem bưu chính:

          Tem bưu chính phổ thông được cung ứng không có thời hạn trên mạng bưu chính công cộng; Tem bưu chính kỷ niệm và tem bưu chính chuyên đề được cung ứng tối đa không quá 24 tháng trên mạng bưu chính công cộng.

          Tổ chức, cá nhân được kinh doanh tem bưu chính Việt Nam và tem bưu chính nước ngoài (gồm tem và ấn phẩm, sản phẩm có in sẵn hoặc dán, gắn tem bưu chính). Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hướng dẫn, tạo điều kiện cho Hội Tem Việt Nam triển khai các hoạt động để phát triển phong trào sưu tập tem bưu chính.

          Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định Tổ chức triển lãm, hội chợ, trưng bày tem bưu chính cấp quốc gia và quốc tế tổ chức tại Việt Nam; Cho phép tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài triển lãm, trưng bày tem bưu chính cấp quốc gia và quốc tế tại Việt Nam theo các quy định của pháp luật về hoạt động triển lãm.

          Hội Tem Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển lãm, trưng bày, hội chợ tem bưu chính quốc gia và quốc tế tổ chức tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; Đề xuất và chủ trì tổ chức hội thảo, hoạt động nghiệp vụ tại triển lãm; Thẩm định và duyệt các bộ tem bưu chính trưng bày, tham gia triển lãm tem quốc gia và quốc tế ở trong nước và nước ngoài.

            Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đại diện Việt Nam tham dự và tổ chức kinh doanh tem bưu chính Việt Nam tại các triển lãm tem bưu chính quốc tế và thế giới tổ chức ở nước ngoài; Hội Tem Việt Nam cử trưng tập viên tham dự và có trách nhiệm tổ chức thẩm định các bộ sưu tập tem bưu chính đăng ký tham gia trưng bày tại các triển lãm quốc tế và thế giới./.

Trần Thị Quỳnh Như- Sở TT&TT

 

 


          

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 60
  • Trong tuần: 1 448
  • Tất cả: 44593