image banner
Quy định mới về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo hướng dẫn triển khai Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. Điểm nổi bật của Nghị định số 70/2021/NĐ-CP đã làm rõ việc quản lý hoạt động quảng cáo các nền tảng xuyên biên giới; cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo xuyên biên giới chuyển từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sang Bộ TT&TT để thống nhất đầu mối quản lý và tiếp nhận thông tin vi phạm.

Nghị định đã nêu rõ, hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam là việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo từ hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho người sử dụng tại Việt Nam, có phát sinh doanh thu tại Việt Nam.

Trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Nghị định này là hệ thống thông tin sử dụng một hoặc nhiều trang thông tin điện tử dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác nhằm cung cấp cho người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, trao đổi thông tin, chia sẻ âm thanh, hình ảnh, tạo diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến để cung cấp dịch vụ quảng cáo.

Nghị định cũng nêu rõ, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới nước ngoài phải tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam về quảng cáo, thuế, an ninh mạng, quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng; Thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ TT&TT và các cơ quan chức năng có thẩm quyền; Cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động quảng cáo xuyên biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu; phải nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế. Mặt khác, không hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo với trang TTĐT đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền thông báo vi phạm pháp luật công khai trên Cổng TTĐT của Bộ TT&TT; không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại khoản 1, Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ…

Nghị định đã bổ sung quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam; xây dựng quy trình tiếp nhận, rà quét, xử lý các quảng cáo vi phạm trên nền tảng xuyên biên giới; bổ sung chế tài xử lý hành vi vi phạm, đặc biệt là việc quản lý các nội dung quảng cáo đã được ứng dụng công nghệ rà quét hàng ngày, hàng giờ nhằm tránh tình trạng lách luật… Cụ thể:

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam tuân thủ các nguyên tắc và nghĩa vụ được quy định tại Điều 13 Luật Quảng cáo và các quy định sau: Thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông những nội dung như tên tổ chức, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính nơi đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo; địa điểm đặt hệ thống máy chủ chính cung cấp dịch vụ và hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam (nếu có)... Đầu mối liên hệ: tên tổ chức, cá nhân đại diện tại Việt Nam (nếu có), địa chỉ email, điện thoại liên hệ; Thông báo trước 15 ngày khi bắt đầu kinh doanh, gửi thông báo trực tiếp, hoặc qua đường bưu chính, hoặc qua phương tiện điện tử đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục PTTH&TTĐT); Khi nhận thông báo, Cục PTTH&TTĐT gửi giấy xác nhận bằng văn bản hoặc qua phương tiện điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày làm việc; Thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có thẩm quyền; cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động quảng cáo xuyên biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Người phát hành quảng cáo, người quảng cáo khi tham gia giao kết hợp đồng với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo (bao gồm tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới) có quyền và nghĩa vụ: Yêu cầu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ; yêu cầu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có giải pháp kỹ thuật để người phát hành quảng cáo, người quảng cáo tại Việt Nam có thể kiểm soát và loại bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm pháp luật Việt Nam trên hệ thống cung cấp dịch vụ.

Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo không hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo với trang thông tin điện tử đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền thông báo vi phạm pháp luật công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Điều 14, quy định cụ thể trách nhiệm quản lý đối với hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới, trong đó, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm phát hiện và xác định các quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật theo thẩm quyền được phân công tại các quy định pháp luật về quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo.

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan tiếp nhận các thông báo về quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật từ các bộ, ngành, địa phương và là đầu mối liên hệ, gửi yêu cầu xử lý quảng cáo vi phạm pháp luật cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 rất quan trọng liên quan đến các đối tượng bị quản lý và liên quan đến vấn đề quảng cáo xuyên biên giới. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 70/2021/NĐ-CP nhằm kịp thời điều chỉnh những điều còn bất cập, không phù hợp với thực diễn tại Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, nhất là vấn đề quản lý các nền tảng xuyên biên giới trong hoạt động quảng cáo.

Lan Oanh – Sở TT&TT

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 84
  • Trong tuần: 1 472
  • Tất cả: 44617