image banner
Năm 2011, đầu tư 100 tỉ đồng để đưa thông tin về cơ sở
Trong năm nay, nhà nước sẽ đầu tư kinh phí 100 tỉ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. 

Trong năm nay, nhà nước sẽ đầu tư kinh phí 100 tỉ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

100 tỉ cho 3 dự án thành phần

Đào tạo cán bộ thông tin cơ sở là một trong những dự án cần thực hiện trong chương trình mục tiêu quốc gia này.

Đưa thông tin về cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Theo ông Trần Minh Tuấn, Phó viện trưởng viện Chiến lược Thông tin - Truyền thông, đây là 1 trong 2 nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong đề án "Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT-TT".

Chính vì vậy, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 196/QĐ-TTg về việc giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc năm 2011. Theo quyết định này, Bộ Thông tin – Truyền thông (TT-TT) có 3 nhiệm vụ: Hướng dẫn thực hiện chương trình cho các bộ, ngành, địa phương, phân bổ kinh phí và tổ chức xây dựng chương trình trong giai đoạn 2011 – 2015.

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ TT-TT cho biết: “Trong năm 2011, kinh phí được phân bổ cho chương trình là 100 tỉ đồng. Trong đó, đối với cơ quan trung ương, bộ được phân bổ 80,635 tỉ đồng. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được kinh phí phân bổ là 19,365 tỉ đồng”.

Chương trình gồm 3 dự án. Dự án 1 về tăng cường năng lực cán bộ TT-TT cơ sở. Dự án 2 về tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở. Dự án 3 về tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, xa, biên giới hải đảo.
Theo phương án Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ thì năm 2011, chương trình được triển khai ở 21 địa phương.

Đối với kinh phí phân bổ cho các địa phương để thực hiện 3 dự án. Dự án 1: Dự kiến sẽ tổ chức 21 lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn hóa cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở tại 21 tỉnh. Thực hiện dự án 2, bước đầu sẽ thực hiện tại tỉnh Quảng Trị.

Dự án 3 sẽ hỗ trợ sản xuất và phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, đối với Bộ TT-TT, được phân bổ 1,7 tỉ để thực hiện dự án 1. Nội dung thực hiện dự án 1 gồm: Xây dựng khung chương trình, tài liêu, bài giảng, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho cán bộ TT-TT cơ sở. Việc khảo sát nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong năm 2011.

Vốn đầu tư cho thực hiện dự án 2 là 45,5 tỉ đồng để xây mới 12 trạm phát lại phát thanh, truyền hình, xây dựng mới 30 đài truyền thanh xã. Nguồn vốn này còn được dùng để hỗ trợ thiết bị cho khoảng 10 trạm truyền thanh thôn, bản, hỗ trợ, cung cấp khoảng 60 bộ thiết bị nghe xem cho các điểm dân cư.


Dự án 3, Bộ TT-TT được phân bổ 21,435 tỉ đồng để sản xuất, cung cấp chương trình truyền hình, ấn phẩm truyền thông…

7 tỉnh được chọn để thí điểm dự án

Năm đầu, dự kiến Bộ TT-TT sẽ đứng ra đấu thầu trang thiết bị phát thanh - truyền hình để thực hiện dự án 2.


Tại cuộc họp diễn ra sáng 25/2 về phương án triển khai, thực hiện các nội dung hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, xa, biên giới và hải đảo năm 2011, Thứ trưởng Bộ TT-TT Trần Đức Lai cho rằng, năm nay đối với phần nhiệm vụ được giao cho Bộ TT-TT, Bộ sẽ chọn thí điểm 7 tỉnh để thự hiện dự án 2. Những năm sau sẽ thực hiện các tỉnh còn lại trong số 21 tỉnh trình Thủ tướng.

Tiêu chí để chọn 7 tỉnh làm trong năm nay được nêu rất cụ thể. Tỉnh được chọn đầu tư có tính đại diện của các vùng miền như miền núi phía Bắc, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ.

Các tỉnh được chọn cần đảm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai xây dựng, có điều kiện tổ chức, khảo sát, đánh giá của các bộ, tổ chức học tập kinh nghiệm cho các tỉnh triển khai thực hiện giai đoạn 2012 – 2015. Tỉnh có cam kết bố trí ngân sách địa phương để đối ứng như sau: Bố trí đất, nộp tiền sử dụng và giải phóng mặt bằng, bố trí ngân sách để địa phương để hỗ trợ xây dựng nhà trạm, vật kiến trúc và duy trì hoạt động của các trạm, đài, điểm nghe nhìn cộng đồng dân cư sau đầu tư.

Thứ trưởng Trần Đức Lai đánh giá: “Đây là năm đầu tiên Bộ TT-TT thực hiện chương trình này, vì vậy cần phải làm tốt. Đây là chương trình mục tiêu quốc gia nên nhà nước và địa phương cùng làm. Cần làm rõ trách nhiệm của nhà nước và của từng địa phương”.

Còn Bộ trưởng Lê Doãn Hợp nêu rõ: Mục tiêu của chúng ta là cần phải đầu tư có hiệu quả. Các địa phương sẽ hỏi về tiêu chí để được đầu tư nên cần có tiêu chí rõ ràng, cần có cơ chế thực hiện, giám sát và quyết toán rõ ràng nên cần quy trách nhiệm cụ thể.

Bộ trưởng chỉ đạo, về nhiệm vụ thực hiện dự án 2, Bộ TT-TT sẽ tham gia đầu tư máy móc, thiết bị. Sau năm đầu tiên, khi bộ làm tốt rồi thì sẽ giao cho địa phương thực hiện. Chúng ta làm theo chủ trương “ai nào chuyên môn hóa cao cái gì thì giao cho người đó”.

Kinh phí đầu tư ban đầu do nhà nước phân bổ nhưng để duy trì sử dụng thì trách nhiệm thuộc về địa phương.

Về tuyên truyền bằng các chương trình phát tiếng dân tộc nên chọn lựa dân tộc lớn như Mông, và vài dân tộc ở Tây Nguyên.

Sau khi dựa vào các tiêu chí đã nêu, dự kiến 7 tỉnh đầu tiên tham gia dự án do Bộ TT-TT thực hiện trong chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo gồm: Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, DakLak, Kiên Giang. 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 186
  • Trong tuần: 1 372
  • Tất cả: 53839