image banner
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tham gia Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU và Đề án 04-ĐA/TU
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; Đề án số 04- ĐA/TU về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo” cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ bằng hình thức trực tuyến với 237 điểm cầu và có sự tham gia của hơn 5.000 cán bộ, đảng viên.

Chiều ngày 16/2, toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết 05-NQ/TU và Đề án số 04- ĐA/TU  do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo, cán bộ các đoàn thể Khối Các cơ quan tỉnh. Tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông có đồng chí Võ Trọng Phú - Phó Bí thư Chi bộ Chủ trì hội nghị cùng 35/37 cán bộ, đảng viên tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhấn mạnh: Ngày 01/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 04 về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Ngày 14/12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 05 về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030. Đây là 2 nội dung quan trọng trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ ý nghĩa đó, việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt là vô cùng cần thiết nhằm triển khai đồng bộ, có hệ thống, kịp thời, đảm bảo sự thống nhất, đạt kết quả cao trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án đã đề ra.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh đã quán triệt các nội dung của Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua. Nghị quyết số 05-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030 đã xác định mục tiêu: Tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ công, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất tốt; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, hướng tới nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại.Với quan điểm nhất quán, đồng bộ, quyết liệt và quyết tâm chính trị cao, Nghị quyết đề ra 6 yêu cầu và 9 nhóm giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh: Cải cách hành chính là nhiệm vụ khó, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, kiên trì. Các cán bộ, công chức của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh phải là những người tiên phong, đi đầu.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt các nội dung cụ thể của Đề án số 04- ĐA/TU về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo".

Đề án xác định mục tiêu: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước chính quyền các cấp nhằm tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng và cơ quan nhà nước các cấp trong công tác dân vận chính quyền. Từng bước nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước về công tác dân vận, kỹ năng nghiệp vụ công tác vận động quần chúng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng phong cách làm việc của cơ quan nhà nước chính quyền các cấp theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân…Trên cơ sở đó đề ra 11 nhóm giải pháp cụ thể để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh các tổ chức cơ sở Đảng, các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần bám sát phương châm "Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng" trong thực hiện cải cách hành chính. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ triển khai cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Khối ký cam kết việc thực hiện cải cách hành chính theo nhiệm vụ được giao; tăng cường các đợt kiểm tra đột xuất việc thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị để phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên thực hiện không nghiêm túc các nội dung đã cam kết; đồng thời đưa kết quả thực hiện cải cách hành chính thành một nội dung để đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm

Thực hiện nội dung Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và Đề án số 04- ĐA/TU về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”, đồng chí Võ Trọng Phú - Phó Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông giao đơn vị nhanh chóng tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Đề án. Trong đó, năm 2022, Chi bộ tập trung chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ; Đặc biệt là tăng cường công tác cải cách hành chính; Tập trung chỉ đạo việc thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các đề án, dự án đã được phê duyệt; Tăng cường công tác triển khai và hướng dẫn cấp huyện nhiệm vụ quản lý nhà nước, thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực TT&TT; Bảo đảm an ninh, quốc phòng trong lĩnh vực thông tin; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; làm tốt công tác phát triển Đảng; Duy trì và phát triển tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo và cán bộ đảng viên, quyết tâm giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với cơ quan mạnh, ngành mạnh./.

Bùi Thị Hoa – Sở TT&TT

 

 

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 109
  • Trong tuần: 1 497
  • Tất cả: 44642