image banner
VinaPhone dùng 5.000 trạm BTS 3G chống nghẽn cho 2G
Với dung lượng mạng hiện tại, VinaPhone có thể đáp ứngđược lưu lượng tăng 200%-300% trong dịp Tết Canh Dần và dự kiến mỗingày có thêm 100.000 thuê bao mới thời điểm giáp Tết.

Thực hiện Kế hoạch số 3367/KH-TTCP ngày 28/12/2011 của Thanh tra Chính phủ về phát động phong trào thi đua năm 2012 của ngành Thanh tra, Khối thi đua các Cục, Vụ chuyên môn của cơ quan Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy đã tới dự và chủ trì Hội nghị.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy chủ trì Hội nghị

Nội dung giao ước thi đua được xây dựng dựa trên phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành Thanh tra với chủ đề “Giữ vững kỷ cương - Tăng cường trách nhiệm - Chủ động, sáng tạo - Đoàn kết, hợp tác; quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh” do Tổng Thanh tra Chính phủ phát động với 5 nội dung cụ thể mà Khối đề ra như sau:

1. Tích cực chủ động triển khai thực hiện thắng lợi Chương trình, kế hoạch công tác năm 2012 của đơn vị mình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Nâng cao ý thức trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, ý thức tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị, gắn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, bộ máy cơ quan thanh tra trong sạch, vững mạnh toàn diện.

3. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham ô, lãng phí, suy thoái về đạo đức, lối sống. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra “Tham mưu sáng tạo - Làm việc công tâm - Phục vụ tận tụy - Ứng xử văn minh”. Coi trọng phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện nghiêm túc năm An toàn giao thông 2012 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

4. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, công tác ứng dụng tin học trong quản lý điều hành ở cơ quan, đơn vị. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, các văn bản liên quan đến hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng và chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

5. Đổi mới phương pháp và lề lối làm việc của mỗi cán bộ, công chức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tích cực chủ động thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Xây dựng và phát huy tốt mối đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ cương, chấp hành kỷ luật, không có cán bộ, công chức vi phạm bị thi hành kỷ luật. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động giao lưu trong Khối nhằm tăng cường hơn nữa các mối quan hệ hợp tác giữa các Cục, Vụ chuyên môn.

Sau khi thông qua nội dung, lãnh đạo các Vụ, Cục chuyên môn đã ký vào Bản giao ước thi đua năm 2012.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy đã khẳng định: Phát động phong trào thi đua là việc cần thiết, tuy nhiên việc thực hiện các nội dung của phong trào thi đua lại đóng vai trò quyết định. Các đơn vị cần có những hoạt động phù hợp với đơn vị của mình, từ đó góp phần hoàn thành tốt phong trào thi đua, đóng góp vào thành công chung của phong trào toàn cơ quan. Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị cần chú trọng đến việc đẩy mạnh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong nhiều lĩnh vực để nêu gương sáng cho toàn đơn vị; lãnh đạo các đơn vị cần phối hợp với các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn TN, Hội Cựu chiến binh… để triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, hiệu quả.

Tuy nhiên, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng lưu ý việc bình xét thi đua phải được tổ chức công khai, tránh cào bằng để phong trào thực sự có ý nghĩa góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của ngành Thanh tra.

Khối thi đua các Cục, Vụ chuyên môn của cơ quan Thanh tra Chính phủ gồm 07 đơn vị: Vụ Thanh tra khối Văn hóa Xã hội (Vụ III) - Khối trưởng; Vụ Thanh tra khối Kinh tế ngành (Vụ I); Vụ Thanh tra khối Nội chính và Kinh tế tổng hợp (Vụ II); Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1 (Cục I); Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2 (Cục II); Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 3 (Cục III) và Cục Chống tham nhũng (Cục IV)./.

Thiên Cầm
Nguồn: Thanh tra Việt Nam (26/4/2012)

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 176
  • Trong tuần: 1 362
  • Tất cả: 53829