image banner
Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam
Trong tháng 5-2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 4 hội thảo khởi động Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” tại 4 tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An, Trà Vinh và Bình Phước nhằm nhằm khởi động và thúc đẩy việc thực hiện tốt dự án tại 12 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Nông, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Hàng trăm các cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bưu điện tỉnh, Thư viện tỉnh, VNPT và Viettel của 12 tỉnh trên tham dự hội thảo.

Trong tháng 5-2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 4 hội thảo khởi động Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” tại 4 tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An, Trà Vinh và Bình Phước nhằm nhằm khởi động và thúc đẩy việc thực hiện tốt dự án tại 12 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Nông, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Hàng trăm các cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bưu điện tỉnh, Thư viện tỉnh, VNPT và Viettel của 12 tỉnh trên tham dự hội thảo.

Tại 4 hội thảo, các chuyên gia đầu ngành giới thiệu nội dung trọng tâm, như “Trung tâm thông tin, học tập, văn hóa địa phương – Vai trò và nhiệm vụ mới của thư viện công cộng và điểm bưu điện văn hóa xã” nhằm chía sẻ các vấn đề và mối quan tâm giữa các đối tác liên quan đến việc thực hiện tầm nhìn của thư viện công cộng và điểm bưu điện văn hóa xã. “Trung tâm thông tin, học tập, văn hóa ước mơ của một thư viện công cộng và điểm bưu điện văn hóa xã địa phương” nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức về việc tăng cường các dịch vụ đổi mới, đáp ứng nhu cầu người dân. “Trung tâm thông tin, học tập, văn hóa địa phương – nỗ lực chung cho việc đáp ứng nhu cầu của người dân” hướng dẫn kế hoạch hành động cho việc tăng cường các dịch vụ đổi mới, đáp ứng nhu cầu người dân.

Hội thảo là một hoạt động quan trọng trong giai đoạn khởi động nhằm đạt được nhận thức chung và cam kết trách nhiệm: "Hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng, hiệu quả và bền vững với công nghệ thông tin và được hưởng những lợi ích kinh tế xã hội mà việc tiếp cận với công nghệ thông tin mang lại”. Theo đó, trong giai đoạn 2011 - 2015, dự án sẽ góp phần thực hiện tầm nhìn với mục tiêu nâng cao năng lực phục vụ và cách thức cung cấp thông tin thông qua máy tính và internet cho các thư viện công cộng và điểm bưu điện văn hóa xã với tầm nhìn mới; tập trung hỗ trợ người nghèo, nhóm thiệt thòi và những người sống ở vùng đặc biệt khó khăn. Dự án thực hiện trong 60 tháng, gồm 3 giai đoạn với các bước cụ thể: bước 1 thực hiện ở 12 tỉnh, bước 2 thực hiện ở 16 tỉnh và bước 3 thực hiện ở 12 tỉnh. Dự án sẽ trang bị cho mỗi điểm các thiết bị chính như thư viện tỉnh với 25-40 máy, 1 máy in và thiết bị phù trợ; thư viện huyện 10 bộ máy tính, 1 máy in và thiết bị phụ trợ; bưu điện văn hóa xã, thư viện được 5 bộ máy tính, 1 máy in và thiết bị.

Sau 4 hội thảo khởi động, 12 tỉnh được hưởng lợi trong giai đoạn 1 sẽ tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng (Sửa chữa nhà ở, lắp đặt bàn ghế, lưới điện, đường truyền internet băng thông rộng và nhân lực) ngay trong tháng 5-2012. Tháng 6-7 hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị và từ tháng 8 trở đi sẽ triển khai các hợp phần còn lại theo đúng tiến độ, giúp các địa phương thực hiện có hiệu quả hơn nghị quyết của Trung ương về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.


Đinh Hạnh
Nguồn: mic.gov.vn (15/6/2012)

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 164
  • Trong tuần: 1 350
  • Tất cả: 53817