image banner
Công bố danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 49/2010/QĐ-TTg phê duyệt danh mục 46 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục 76 sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên đầu tư. 46 công nghệ cao được Nhà nước ưu tiêu đầu tư phát triển là công nghệ thiết kế, chế tạo các bộ vi xử lý, mạch tích hợp và bộ nhớ máy tính có dung lượng cao;

Ngày 9/11, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã họp triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (NQTW 7, khóa IX) về việc tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Đồng chí Lê Tiến Hào, Phó Tổng Thanh tra chủ trì cuộc họp.


Tại cuộc họp, Ban Cán sự Đảng TTCP đã trình bày bản dự thảo Kế hoạch tổng kết việc thực hiện NQTW 7 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Theo đó, bản Dự thảo đã nêu lên những mục đích, yêu cầu, nội dung và cách thức thực hiện Kế hoạch của TTCP, trong đó nhấn mạnh việc đánh giá kết quả trên 3 nội dung chính liên quan đến đất đai, đó là: Thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm.


Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào nhấn mạnh: TTCP quyết tâm thực hiện Kế hoạch tổng kết việc thực hiện NQTW7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Đồng thời, Phó Tổng Thanh tra phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cục, vụ và đề nghị các đơn vị thực hiện Kế hoạch trước ngày 15/12. Hàng năm, Ban Cán sự Đảng TTCP phải có Nghị quyết giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai; tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai và xây dựng đề cương báo cáo Bộ Chính trị.

Thái Hải
Nguồn: Báo Thanh tra (10/11/2011)
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 163
  • Trong tuần: 1 349
  • Tất cả: 53816