image banner
Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích
Để nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý nhà nước về cung ứng dịch vụ bưu chính của các doanh nghiệp, ngày 22/03/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích” (Theo Quyết định số 509/QĐ-BTTTT).

          Đây là lần đầu tiên, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện đưa ra Bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá chất lượng đối với các doanh nghiệp Bưu chính. Theo đó, hoạt động cung cấp dịch vụ Bưu chính của các doanh nghiệp sẽ được đánh giá trên 3 tiêu chí bao gồm: Thời gian toàn trình bưu gửi, độ an toàn bưu gửi và độ hài lòng của khách hàng. Cụ thể như sau:

          1. Thời gian toàn trình bưu gửi: Đây là một trong những tiêu chí thể hiện rõ nhất chất lượng dịch vụ bưu chính, đặc biệt là với hình thức dịch vụ chuyển phát nhanh.  Tiêu chí này được đánh giá trên cơ sở thời gian toàn trình do doanh nghiệp đã công bố trong bộ chỉ tiêu chất lượng của đơn vị. Khi thực hiện đánh giá chất lượng sẽ cho kết quả doanh nghiệp thực hiện “Đạt” hay “Không đạt” so với chỉ tiêu chất lượng đã công bố. Khi doanh nghiệp không đạt chỉ tiêu thời gian toàn trình như đã công bố, đơn vị đánh giá sẽ thực hiện thông báo cho doanh nghiệp để cảnh báo. Nếu số mẫu không đạt chỉ tiêu thời gian toàn trình lớn hơn 30% tổng số mẫu kiểm tra, khảo sát, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện yêu cầu doanh nghiệp xem xét công bố chỉ tiêu toàn trình mới.

          2. Độ an toàn bưu gửi: Độ an toàn bưu gửi được đánh giá theo tỷ lệ % bưu gửi được phát thành công đến địa chỉ nhận trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi trong tình trạng không bị suy suyển, hư hỏng hoặc ảnh hưởng tới nội dung bên trong. Kết quả đánh giá cho thấy đơn vị “Đạt” hay “Không đạt: so với với chỉ tiêu chất lượng doanh nghiệp đã công bố. Khi doanh nghiệp không đạt về độ an toàn bưu gửi, đơn vị đánh giá sẽ thực hiện thông báo cho doanh nghiệp để cảnh báo. Nếu số mẫu bị mất, hư hỏng, suy suyển trên 10% số mẫu kiểm tra, đánh giá, cơ quan đánh giá sẽ yêu cầu doanh nghiệp có phương án nâng cao chất lượng dịch vụ.

          3. Độ hài lòng của khách hàng:  Đánh giá độ hài lòng của khách hàng đối với quá trình dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp. Để đánh giá tiêu chí này được thực hiện trên 8 nội dung nhỏ gồm:1. Doanh nghiệp được khách hàng ưa thích, sử dụng nhiều nhất; 2.  Doanh nghiệp có nhiều loại hình dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng nhất; 3. Doanh nghiệp có tác phong dịch vụ, thái độ ứng xử với khách hàng tốt nhất; 4. Doanh nghiệp có mức độ sẵn sàng phục vụ khách hàng cao nhất (thu gom tận nơi, tiếp cận điểm phục vụ dễ dàng, thời gian thu gom nhanh chóng..); 5. Doanh nghiệp thực hiện xử lý khiếu nại nhanh nhất; 6. Doanh nghiệp có chính sách bồi thường phù hợp nhất; 7. Doanh nghiệp có các ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ, theo gõi đơn hàng… ưu việt và dễ sử dụng nhất. 8. Doanh nghiệp có giá cước phù hợp với chất lượng dịch vụ cung ứng nhất.

          Với tiêu chí này, doanh nghiệp sẽ được xếp hạng theo thứ tự từ nhiều nhất đến ít nhất theo từng tiêu chí nhỏ. Kết quả xếp hạng, đánh giá được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Tuyền thông; công bố trên sách Bưu chính thường niên.

          Có thể thấy Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích đã cung cấp một công cụ thiết thực đo lường chất lượng dịch vụ bưu chính hiện nay. Nó không chỉ giúp cơ quan nhà nước thực hiện tốt chức năng quản lý hoạt động chuyển phát mà còn giúp khách hàng lựa chọn được đơn vị cung ứng dịch vụ tốt nhất cho nhu cầu bản thân. Đồng thời là một trong những hình thức minh bạch chất lượng, thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính.

Trần Thị Quỳnh Như – Sở TT&TT

 
  

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 131
  • Trong tuần: 1 519
  • Tất cả: 44664