image banner
Ban hành Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành 03/12/2020
Ngày hiệu lực 03/12/2020
Trích yếu nội dung Ban hành Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm