image banner
Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành 03/12/2020
Ngày hiệu lực 03/12/2020
Trích yếu nội dung Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm